Hachsharat HaYishuv 10/127. Rishon Lezion 75652  Tel: 972-3-9513070 Telefax: 972-3-9612272   

 

הכשרת הישוב 10, אולם 127, ראשל 75652 טל': 03-9513070, טלפקס: 03-9612272

E-mail: kedemgb@gmail.com